logotyp
Ansökningar tas ej längre emot.
 
Ansökningstiden för utdelning från donationsstiftelserna är nu över (2020-09-30).

Ny ansökan kan göras under hösten 2021.

Med vänlig hälsning
Kommittén för utdelning från donationsstiftelser
 
 

Systemansvarig: Donationsstiftelsen